Contact details

LI, Xiang   (RTH Focal Point) China Meteorological Administration
46 Zhongguancun Nandajie
100081 BEIJING
China
Tel: +86-10-68406275
Fax: +86-10-68406275
Email: lixiang@cma.gov.cn