Contact details

LI, Xiang   (RTH Focal Point) China Meteorological Administration (CMA)
46 Zhongguancun Nandajie, Haidian District
BEIJING 100081
China
Tel: +86-10-68406275
Fax: +86-10-68406275
Email: lixiang@cma.gov.cn
ZHAO, Fang   (RTH Focal Point) China Meteorological Administration (CMA)
46 Zhongguancun Nandajie, Haidian District
BEIJING 100081
China
Tel: +86-10-68407095
Fax: +86-10-62173225
Email: zhaof@cma.gov.cn