Contact details

LI, Xiang   (RTH Focal Point) China Meteorological Administration
46 Zhongguancun Nandajie
100081 BEIJING
China
Tel: +86 10 6840 6275
Fax: +86 10 6218 6241
Email: lixiang@cma.gov.cn